Kurzy potápění

Kurz potápění pro začátečníky

OWD – Open Water Diver

Začátečnické kurzy potápění „Open Water Diver“ (dále jen OWD) česky potápěč na otevřené vodě, Vám otvírají dveře do mezinárodních vod do hloubky 18ti metrů. V kurzu potápění se naučíte základům potápění s přístrojem, používání a ošetření výstroje, základům anatomie, fyziologie, fyziky, techniky i zásadám bezpečného potápění.

Kurzy potápění zakončujeme testovou přezkoušením znalostí i zkouškou ve volné vodě. Po absolvování obdržíte mezinárodně platný certifikát s doživotní platností s oprávněním k:

 • potápění se vzduchovým přístrojem do hloubky 18 metrů
 • půjčování potápěčské výstroje v půjčovnách a centrech
 • plnění tlakových lahví
 • k účasti na potápěčských akcích, zájezdech a ponorech
 • vyžádání „nadváhy“ na potápěčskou výstroj u vybraných leteckých společností
Vstupní podmínky
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti (do průkazu před zahájením praxe!) nebo prohlášení o zdravotním stavu
 • věk minimálně 14 let (souhlas zák. zástupce u nezletilých)
Náplň kurzu
 • teoretické přednášky (bezpečnostní pravidla, potápěčská – technika, fyzika, zdravověda) 8 – 10 hodin
 • praktická cvičení v bazénu / chráněném vodním prostoru (použití ABC – vylití masky, ustrojení a použití tlakové láhev, jacketu, plicní automatiky, dýchání 2 frekventantů z 1 přístroje) 4 ponory na cca 20 min
 • praktická cvičení ve volné vodě / moři (použití ABC, jacketu, tlakové láhve, plicní automatiky, neoprenového obleku – správné vyvážení, orientace – kontrola ve skupině, nácvik krizové situace, záchrany) 4 ponory s přístrojem v doprovodu instruktora v délce cca 20 min.
 • závěrečné přezkoušení, test, certifikace (nutná fotografie pasového formátu)
 • průběh kurzu se upřesňuje s účastníky při zahájení a průběžně se upřesňuje po vzájemné dohodě
Materiální zabezpečení
 • základní potápěčská výstroj (ABC): maska, dýchací trubice (šnorchl) a ploutve – musí mít každý účastník kurzu vlastní
 • tlaková láhev + plnění, jacket, plicní automatika, neoprenový oblek, závaží – zapůjčení v ceně kurzu
Cena kurzu
Základní cena kurzu * 5.500,- Kč
Certifikace a učebnice UDI 500,- Kč
Certifikace a učebnice CMAS 1.250,- Kč
Certifikace a učebnice PADI 2.000,- Kč
Certifikace a učebnice IANTD 2.000,- Kč
Logbook UDI 220,- Kč
Desky UDI (na průkaz a logbook) 220,- Kč
Plastová certifikační karta UDI 500,- Kč
Logbook a desky PADI 500,- Kč

* Zahrnuje teorii (5-10 hod.), praxi v bazénu (4 ponorů na 20 min.) a ve volné vodě (4 ponory na 20 min.)

Slevy
Průběh kurzu
 • teoretické přednášky
 • praxe v bazénu (kondiční tréninky)
 • praxe ve volné vodě (výcvikové ponory) – max. 3 ponory v 1 dni
 • písemný test na závěr teorie
 • vystavení certifikace na závěr praxe (nutná 1 fotografie pasového formátu)