Kurzy potápění

Special Rescue Diver

Kurz potápění pro vedoucí potápění

Special Diver / Guide Diver / Divemaster

Kurz potápění pro ty co uvažují o profesionální kariéře v potápění nebo se prostě nespokojí s průměrem. Mimo rozšíření na potápění do větších hloubek získají absolventi oprávnění, které je například opravňuje k získání živnostenského listu v oboru potápění.

Vstupní podmínky kurzu SD
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti (do průkazu před zahájením praxe!) nebo prohlášení o zdravotním stavu
 • věk minimálně 17 let
 • 50 sestupů do hloubky 10 – 40 metrů
 • specializační kurzy – Rescue Diver, noční potápění, potápění v suchém obleku, potápění v proudu, vrakové potápění. Doporučeno! – kurz první pomoci (umělé dýchání), který není starší 1 roku
Náplň kurzu
 • teoretické přednášky – dle spec. kurzů – doplnění dle skripta „Speciální potápění“
 • praktická cvičení ve volné vodě – 3 + 3 sestupy s přístrojem v doprovodu instruktora v délce cca 20 min. – kontrolovaný výstup – 3 dek. zastávky, vedení skupiny v různých situacích + v noci, orientace – náročnější postupy, sestavení nouzového plánu.
Materiální zabezpečení
 • základní potápěčská výstroj (ABC), tlaková láhev, jacket, plic. automatika, neoprenový oblek, doporučen computer, dek. tabulky, lano, kompas, bójka, nůž, 2 baterky – vlastní (nebo lze zapůjčit)
 • učebnice Speciální potápění – v ceně kurzu
Cena kurzu
Základní cena kurzu SD * 4.000,- Kč
Certifikace a učebnice UDI 200,- Kč
Certifikace a učebnice CMAS 1.250,- Kč
Certifikace a učebnice PADI 2.000,- Kč
Certifikace a učebnice IANTD 2.000,- Kč
Logbook UDI 220,- Kč
Desky UDI (na průkaz a logbook) 220,- Kč
Plastová certifikační karta UDI 500,- Kč
Logbook a desky PADI 500,- Kč

* Zahrnuje teorii a praxi ve volné vodě

Slevy
 • 5% na základní potápěčskou výstroj (ABC) zakoupenou v naší prodejně
Průběh kurzu SD
 • teoretické přednášky – dle přehledu akcí
 • praxe bazén (kondiční příprava) – dle přehledu akcí
 • praxe ve volné vodě (sestupy) – lze 2 – 3 sestupy za den (dohoda) – dle přehledu akcí
 • zkoušky – v průběhu kurzu plněním jednotlivých kroků + písemný test (při praxi)
 • certifikace na závěr praxe – nutné! min. 1x foto pasového formátu – na kartu